باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


خط مشی

خط مشی

شرکت دارودرمان پارس به عنوان شرکتی پیشرو در استفاده بهینه از ظرفیت های داروسازی کشور در زمینه تولید انواع دارو و محصولات سلامت محور با فناوری های پیشرفته ،با هدف حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی و تامین نیازهای دارویی کشور، در راستای تحقق چشم اندازهای تعریف شده و جلب و افزایش رضایت ذینعفان شرکت گام بر می دارد.

این شرکت با سرلوحه قرار دادن ارزش های بنیادین کرامت انسانی، متعهد به حفظ سرمایه های ملی بوده و اهداف کلان زیر را به عنوان اصول بنیادین فعالیت های خود در تمامی زمینه ها قرار داده است:

• تولید محصولات منطبق بر استانداردهاي ملي و بين المللي و اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي مرتبط؛

• تعهد به بهبود مستمر فرآيندها و روش ها به منظور ارتقای كيفي محصولات در راستاي رضایت و توليد و ارائه به موقع محصولات با توجه به نیاز کشور؛

• استفاده بهینه از منابع و نیروهای متخصص در حوزه های دارویی کشور به منظور بومی سازی فناوری های روز دنیا؛

• ایجاد فضای سازمانی سالم و بالنده با تقویت اعتماد متقابل، توسعه کار تیمی، همکاری و ارتقای نشاط و طراوت سازمانی در سطوح كاركنان از طريق به کار گیری نیروهای با انگیزه، ارتقای فرهنگ و دانش تخصصي، پرورش استعداد، ارتقای سطح دانش کارکنان و ارج نهادن به دارایی های فکری، خلاقیت و نوآوری؛

• مطالعه، تحقيق و توسعه مستمر در جهت تأمين نيازهاي آني و آتي کشور به انواع فرآورده های سلامت محور با رویکرد ارتقای سطح سلامت جامعه؛

مديريت شركت در راستاي تحقق سياست هاي فوق و به منظور دستيابي به توسعه پايدار، سيستم يكپارچه مديريت كيفيت را براساس نيازمندي هاي استاندارد بين المللي  ISO 9001:2015 طراحي و مستقر نموده است که به اطلاع کلیه اعضای سازمان رسیده و در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. مسئوليت اصلي برقراري و استمرار اين سيستم بر عهده مديريت ارشد شركت است و کلیه کارکنان شرکت با اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه، کار تیمی منسجم و تعهد به اهداف عالیه شرکت و رعایت اصول و الزامات، خود را متعهد به مشارکت فعال در انجام وظایف و عمل به الزامات این شرکت می دانند.