باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


ماموریت سازمان

ماموریت سازمان

شرکت دارودرمان پارس به عنوان یک مجموعه اقتصادی با هدف تولید دارو جهت صادرات تاسیس شده است. این شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص، با استعداد و با انگیزه، خود را متعهد می داند تا با رعایت آخرین استانداردهای بین المللی (cGMP-PIC/S) مرتبط با حوزه کسب و کار خود و با به کارگیری انواع سیستم های مدیریت کیفیت، محصولاتی جدید، نوآورانه، با کیفیت و رقابت پذیر را تولید و عرضه نماید و برند خود را در بین شرکت های داروسازی منطقه در جایگاه مناسب قرار دهد. این شرکت با نوآوری در توسعه محصولات جدید و انتخاب صحیح بازار هدف و با تکیه بر کیفیت محصول نهایی، در نظر دارد بازار توزیع داروهای خود را به فراتر از مرزهای کشور توسعه داده و در صادرات داروی با کیفیت ایرانی، در بازارهای بین المللی نقش آفرین باشد. این شرکت برای حصول اطمینان از کیفیت پایدار در محصولات تولیدی خود، خطوط تولید، نیروی انسانی، مواد مورد استفاده و فرآیندهای داخلی را، مطابق با آخرین پیشرفت ها و فناوری های نوین ارائه شده در جهان، بروزرسانی و ارتقا می دهد. این شرکت در کنار توسعه کمی و کیفی محصولات خود، ارزش آفرینی و تامین منافع کلیه ذینعفان را در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، به طور مستمر پیگیری و مورد تاکید قرار می دهد.