باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


استخدام

شرکت دارو درمان پارس به عنوان یک شرکت دانش محور و با رویکرد توسعه مستمر سبد محصولات  با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز  صنعت دارو ، همواره به دنبال جذب کارشناسان و متخصصان در زمینه های کاری مختلف و مرتبط با این صنعت می باشد. بدین منظور جهت سهولت در ارتباط با افراد متقاضی همکاری با این شرکت ، درگاه ارتباطی از طریق این صفحه ایجاد شده است. متقاضیان می تواند مشخصات و رزومه کاری خود را جهت بررسی و تصمیم گیری از این طریق ارسال نمایند.